Browar Zamkowy Sp. z o.o. 47-400 Racibórz ul. Zamkowa 2

www.browar-raciborz.pl

Najstarsze, pisemne wzmianki o piwowarstwie raciborskim pochodzą z 1293 r. i znajdują się w poradzie prawnej udzielonej na prośbę miasta przez radcę i ławników Świdnicy. Rok później książę Przemysław Władysławowicz nadał miastu prawo jednej mili. Pierwsza jednoznaczna wzmianka o browarze książęcym przy zamku w Raciborzu pochodzi z 1567 r. z księgi gruntowej komory książęcej.


powrót